Kalevassa 20.8 julkaistussa uutisessa “S-ryhmä kokeilee nimetöntä työnhakua vähentääkseen syrjintää - osa EK:n aloittamaa kampanjaa” kerrotaan, kuinka S-ryhmä liittyy Elinkeino Elämän keskusliiton EK:n aloittamaan työ ei syrji -kampanjaan, jossa työtä haetaan nimettömänä, jotta ainoastaan koulutus ja työkokemus pääsee vaikuttamaan valintoihin.  

 

Kampanja on ideana loistava ja on hienoa nähdä, että Suomessa tehdään tämmöistä työtä syrjinnän estämiseksi. On myöskin hienoa, että niinkin iso ketju kuin S-ryhmä on lähtenyt kampanjaan mukaan. Uutisessa kerrottiin myös, että kampanjaan on jo alkuvaiheessa lähtenyt mukaan 17 yritystä, muun muassa Finnair, Nokia ja Fortum. Todella hienoa nähdä, että näin moni suurikin yritys on lähtenyt mukaan tähän syrjinnän vastaiseen kampanjaan. 

 

Toisaalta vaikka kampanja pyrkiikin estämään syrjintää työtä hakiessa, työnhakijan sukupuoli, ikä jne. tulevat pakostakin selville viimeistään haastatellessa työntekijöitä. On toki hienoa, että haastatteluihin otetaan pelkästään koulutuksen ja taito tason perusteella. Ja tietenkin, jos työnantaja hakee juuri tietyn tyyppistä henkilöä esimerkiksi johonkin fyysisesti raskaaseen työhön, johon hän ehkä kokee miehen tai nuoremman henkilön vain yksinkertaisesti sopivan paremmin, hän ei voi tietää, onko nimetön työnhakija mies vai nainen tai tämän ikää. Toki nämäkin asiat selviävät haastatteluvaiheessa viimeistään. 

 

Olen tämän kampanjan puolella täysin ja mielestäni on todella hieno asia nähdä tällaista Suomessa. Olisi hienoa nähdä tämän kokeilun onnistuvan ja ihmisten välisen tasa-arvon parantuvan entisestään, etenkin työelämässä ja työtä haettaessa.